Znajdź mnie

Pomagam odnaleźć równowagę dzięki prawidłowej diecie i zmianie stylu życia

Współpraca

PIERWSZA WIZYTA – 150 zł

⦁ konsultacja stacjonarna lub on-line
⦁ analiza masy i składu ciała metodą bia (bioimpedancji elektrycznej) oraz pomiary antropometryczne
⦁ szczegółowy wywiad żywieniowo-chorobowy z analizą badań laboratoryjnych
⦁ analiza dotychczasowego sposobu odżywiania
⦁ określenie celów i formy współpracy
⦁ omówienie wstępnych zaleceń dietetycznych
⦁ opieka: stały kontakt mailowy

PRZYGOTUJ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ:

⦁ aktualne wyniki badań laboratoryjnych (wykonanych do 3 miesięcy przed wizytą) oraz zalecenia lekarskie np. dotyczące przebytej hospitalizacji
⦁ spis przyjmowanych leków i suplementów diety (witamin, składników mineralnych, produktów ziołowych lub innych)
⦁ 3 dniowy dzienniczek żywieniowy obejmujący: 2 dni robocze i 1 dzień weekendowy – zapisz wszystkie produkty i napoje które w tym czasie spożywasz, dodatkowo zanotuj miejsce i godzinę spożywanych posiłków

*notując poszczególne produkty zawsze zapisuj gramaturę – używając wagi kuchennej lub określenia za pomocą miar domowych – np. 1 łyżka, garść, talerz głęboki

WIZYTA KONTROLNA 100 zł

⦁ konsultacja stacjonarna lub on-line
⦁ kontrolna analiza masy i składu ciała oraz pomiary antropometryczne
⦁ omówienie stosowanych zaleceń, uzyskanych efektów i napotkanych trudności podczas dietoterapii
⦁ określenie dalszych etapów dietoterapii i zaleceń dietetycznych
⦁ wsparcie i motywacja do kontunowania zmiany
⦁ opieka: stały kontakt mailowy

NA WIZYTACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAMÓWIENIA:

⦁ wyłącznie zaleceń żywieniowych – 50 zł
⦁ 7-dniowego indywidualnego planu żywieniowego – 150 zł

Plan żywieniowy objemuje:
indywidualne zalecenia żywieniowe
jadłospis 7 dniowy
listę zakupów dopasowaną do jadłospisu